STRACENI

 

Powrót do strony głównej

             LISTA HARCEREK I HARCERZY STRACONYCH

W WIĘZIENIACH  URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

                                              ORAZ PRZY PRÓBIE ARESZTOWANIA

                                                    W  LATACH 1944 – 1956

 

                

                                       

Badocha Zdzisław s. Romana i Wandy  ur.  22.03.1923r  w    Zagórzu  ppor. ps. „Żelazny”

Harcerz – zastępowy w drużynie ZHP w gimnazjum im. Józefa Piłsudzkiego w Starych Święcianach. Żołnierz wileńskiego AK, z-ca d-cy 9 patrolu 23 Ośrodka Dywersyjnego Ignalino-Nowe Święciany. Od 1944r. w oddziale mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki". W 1945r. awansowany do stopnia ppor . Brał udział w wielu akcjach bojowych na terenie woj.gdańskiego i zachodniopomorskiego. W kwietniu 1946 r. mianowany dowódcą 2 szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK. Jego szwadron składający się głównie z wileńskich harcerzy był najaktywniejszy na tym terenie. Ranny poległ w walce z UB 26 czerwca 1946r. koło Sztumu podczas próby aresztowania.

 

                                                                                           

                                       

Bem Stanisław Marian s.Stefana i Stanisławy  ur. 1.10.1919r  w Warszawie            

Harcerz z „Zielonej Trójki” - Krakowskiej Drużyny Harcerzy, współpracownik Krakowskiej Komendy Chorągwi, sierżant pchr. AK    postrzelony      23.12.1945r. przez „nieznanych sprawców” na dworcu kolejowym w Pruszkowie k/Warszawy podczas powrotu z podróży służbowej do Krakowa. Przeniesiony do szpitala zmarł tego samego dnia. Pochowany 31.12.1945r. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

 

                        

               

 

                              

Bereś Tadeusz s. Jana ur. 23.08.1927r. w  Skrzyszowie

Przed wojną należał do ZHP, postrzelony przy próbie aresztowania przez funkcjonariuszy UB 14.02.1946r. w Tarnowie. Ranny, bity i kopany zmarł 15.02.1946r.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                         Bilan Włodzimierz s. Michała ur. 23.12.1903r. w Przemyślu

Należał do harcerstwa, był współzałożycielem Harcerskiego Klubu Sportowego „Czuwaj” w Przemyślu. Pisał artykuły do miesięcznika hufca ZHP „Ku Świtom”. Był instruktorem w stopniu podharcmistrza. Przed wojną ukończył studia prawnicze i został adwokatem. W 1945r. został adwokatem w Krakowie. Nawiązał kontakty z rządem RP na uchodźstwie i został delegatem na woj. Wrocławskie krypt. „Piaski”. Aresztowany w  1946r w Krakowie i skazany 29.11.1947r z art.86 § 2 KKWP  wyrokiem WSR w Warszawie na karę śmierci (Sr 1371/47 sędzia mjr Roman Abramowicz). Zmarł w więzieniu (Wronki) 21.04.1951r.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Błotnicki Jan s. Ryszarda ur. 7.05.1923 r. w Warszawie ps. „Ryś”

Z-ca kom. organizacji harcerskiej “Związku Młodzieży Polskiej” (Oddział Szarych Szeregów Krzysztofa) aresztowany w końcu czerwca 1945r i skazany 20 lipca 1945r. przez WSO na karę śmierci. Wyrok wykonano 28.07.1945r w podziemiach więzienia praskiego „Toledo”  (WKS III) w Warszawie.

 

 

     

 

                                                 BLASZYŃSKA ALINA c. Feliksa i Eweliny ur. 31.10.1922r. w Kamieniu Koszyrskim ps. Kalina                                                                                                                                                                                                                                       

                    

               Przed wojną należała do 4 Lubelskiej Drużyny Harcerek im. „Orląt Lwowskich”. W czasie okupacji niemieckiej działała w Szarych Szeregach i  była łączniczką AK. W czasie okupacji sowieckiej wstąpiła do NSZ przyjmując ps. „Kalina”. W 1945r. jako łączniczka w drodze z OP „Szarego” do Lublina została ciężko ranna i została przewieziona do szpitala w Lublinie. Tam została rozpoznana przez UB. Zmarła w szpitalu 23.10. 1945r. Pochowana na cmentarzu w Lublinie przy ul. Lipowe

               

             

 

                 

        Borowski  Edward  s. Kazimierza ur.15.03.1921 r. w Grodzisku  Mazowieckim ps. „Olszyna”

      Członek organizacji harcerskiej “Związek Młodzieży Polskiej”    (Oddział  Szarych Szeregów Krzysztofa) aresztowany w     końcu czerwca 1945r. i  skazany     20 lipca 1945r. przez WSO na karę śmierci. Wyrok wykonano 28.07.1945r. w podziemiach więzienia praskiego „Toledo” (WKS III) w Warszawie.  

 

                                        

     

 

 

Borowiecki Tadeusz s. Antoniego ur. 7.12.1924r. w Kozienicach

Żołnierz Szarych Szeregów, był dowódcą oddziału dywersji bojowej AK w Rembertowie. Aresztowany 4.10.1944r. przez UB w Aninie, następnie przewieziony do więzienia na Zamku w Lublinie. W dniu 10.11.1944r. Wyrokiem SWG skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 20.11.1944r. przez rozstrzelanie na Zamku lubelskim.

 

 

Borysewicz Jan ur. 14.09.1914r. we wsi Dworzany pow. Szczuczyn por. ps. „Krysia”, „Mściciel”

Harcerz 1 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Szczuczynie. W  1940r. został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej uciekł z konwoju. W czasie okupacji niemieckiej walczył z Niemcami w szeregach AK. Dowodząc oddziałami partyzanckimi w Okręgu Nowogródek przeprowadził około stu akcji. W 1944r. dowodził batalionem. Po wkroczeniu Armii Czerwonej z rozkazu mjr. Macieja Kalenkiewicza  ps. „Kotwicz”, stanął na czele oddziałów partyzanckich w północnej części Obwodu Lida. Poległ 21.01.1945r. w walce z  oddziałami NKWD koło wsi  Kowalki pod Naczą. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari  V kl.

 

 

 

 

                                         Bujak Mieczysław s. Andrzeja i Bronisławy ur. 2.10.1926r. w Krakowie. por. ps. „Gryps”

Przed wojną działał w ZHP.  Powstaniec warszawski, walczył w Oddziale Specjalnym „Jerzyki”. Od 1946r. żołnierz O.P. „Orlika” (kpt. Mariana Bernaciaka). Aresztowany 19.08.1950r. i skazany 25.04.1951r. wyrokiem W.S.O. Nr IV na dwukrotną karę śmierci Zamordowany 30.08.1951r. o godz. 2000 w wiezieniu Wrocławskim..  

 

   

 

 

 

 

 

BOŻEK EMANUEL s. Pawła ur.20.11.1920r. ps. “Orzeł”, “Piorun”

Drużynowy z Mysłowic aresztowany przez funkcjonariuszy UB 26.07. 1946r. na obozie harcerskim ZHP w Dobrodzieniu, gdzie był komendantem obozu. Oskarżony za działalność WIN w oddziale zbrojnym Henryka Gawrona „Groma”. Miał być dowódcą kilkuosobowej grupy w Brzezince pow. Katowicki. Skazany wyrokiem WSR na karę śmierci w Katowicach dnia 5.09.1946r (WSR, sygn. Rd 5/46).Sędzia Szymaszkiewicz Józef, prokurator Giemborek Julian. Wyrok wykonano 19.09.1946r. w Katowicach. Pochowany został na cmentarzu w Katowicach Bogucicach.        

         

 

                                             Bychawski Ludwik s. Franciszka ur. 26.08.1914r. ps. „Sęk”

 W czasie okupacji niemieckiej żołnierz Szarych Szeregów i ZWZ - AK. Na terenie powiatu Włodawa d-ca plutonu i następnie komendant placówki nr 25 kryptonim „Akacja”. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w dniu 28.11.1944r. aresztowany przez NKWD. Po śledztwie i torturach wyrokiem  Trybunału Wojskowego I Białoruskiego Frontu skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano natychmiast 12.01.1945r. Podczas kilkunastu rewizji przeprowadzonych przez funkcjonariuszy UB zniszczono wszystkie zabudowania i pasiekę rodziny Bychawskich i obrabowano.

 

 

 

 

 

 

           Chajęcki Bronisław s.  Kacpra ur. 15.12.1902r. w Warszawie kpt.

                                         Od 1917r. rozpoczął służbę w harcerstwie pruszkowskim. Był drużynowym drużyn   harcerzy w Pruszkowie.  W  1920r służył w batalionie harcerskim w Pucku. W 1929r przyznano stopień instruktorski harcmistrza i został Komendantem Hufca Harcerzy Powiatu Błońskiego. W czasie obrony W-wy od 11.09.1939r był z-cą Stefana Starzyńskiego prezydenta m. St. W-wy na Pradze. W 1942r w AK. Od 1945r dowódca kompanii w LWP. Zdemobilizowany w randze kpt. w 1946r. Aresztowany przez UB 11.11.1948r i osadzony w więzieniu warszawskim przy ul. Rakowieckiej. Prawie cztery lata trwało śledztwo podczas którego wyróżniał się sadystycznymi metodami tortur oficer śledczy Józef Dusza. Wyrokiem SW dla m.st. Warszawy skazany na karę śmierci Sygn. Akt III.K 79/52. Stracony 5.01.1953r. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

 

 

 

 

 

 

Cieślak Ryszard s. Władysława  ur. 16.05.1926r. w Lublinie  ps. "Kawiński"  

W czasie okupacji niemieckiej żołnierz Szarych Szeregów, powstaniec warszawski. Od 1949r w harcerskiej organizacji niepodległościowej “Kraj”. W 1950r. zostaje d-cą grupy dywersyjnej „Kalina” w Zabrzu. Wykonał rozkaz zlikwidowania Stefana Martyki, spikera „Fali 49” w Warszawie. Aresztowany 7.07.1952r. i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 13.05.1953r. (15 dni przed uprawomocnieniem) w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

                                        Czaykowski Andrzej Rudolf s. Witolda i Haliny ur. 7.02.1912r.  w  Urdominie                                                  Przed wojną działał w ZHP. W czasie wojny wywieziony do obozu pracy w okolicach Archangielska. W 1941r. wcielony do Armii Polskiej w ZSSR. Przeszedł szlak bojowy z armią gen. W. Andersa. W kwietniu 1944r. jako cichociemny zrzucony koło Żyrardowa z przydziałem do KG AK. Walczył w powstaniu warszawskim, mianowany z-cą dow. II baonu płk. AK „Baszta”. Po upadku powstania działa w konspiracji na terenie Częstochowy. Aresztowany 28.12.1944r. i więziony w Gross-Rosen. Po wyzwoleniu obozu przedostał się do Londynu. Delegowany do kraju 29.07.1949r. z rozkazem organizowania delegatury rządowej. Aresztowany w Krakowie 13.08.1951r. Skazany na karę śmierci 30.04.1953r. przez WSR w Warszawie. Stracony 10.10.1953r.

 

 

 

 

 

 

 

Czyż Józef s. Józefa i Marianny ur.1933 we wsi Jasionowo gm.Jelenieowo ps. „Kula”

Harcerz lat 16 z organizacji  “Harcerska Grupa   Pogromców Komunizmu”, w Suwałkach w 1949r. rozbroił funkcjonariusza MO i zabrał mu pistolet TT. Od 3 maja 1950r. został partyzantem w OP Piotra Burdyna „Edwarda” i Jana Sadowskiego „Bladego”. Zginął w walce otoczony przez trzy bataliony KBW w Suchodołach 1 sierpnia 1950r.  

       

 

 

 

                                       Dekutowski Hieronim s. Jana ur.24.09.1918r. w Tarnobrzegu mjr. ps. „Zapora”

 Przed wojną był działaczem ZHP. W II konspiracji dowódca oddziałów zbrojnych WiN na terenie Lubelszczyzny mjr ps. „Zapora” odznaczony VM. Aresztowany w czasie próby wyjazdu na Zachód. Skazany wyrokiem WSR w Warszawie 15.09.1947r. na karę śmierci (Sr. 904/48) 15.11.1948r. Wyrok wykonano 7.03.1949r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Dorszyk Florian s. Jana ur. 10.03.1933r. 

 Z organizacji harcerskiej “Bi-Pi” skazany na 5 lat więzienia. Po odbyciu kary powołany został do służby w Wojskowym Korpusie Górniczym w Bytomiu. Po wypadku w kopalni zdezerterował. Zginął w walce z KBW w Czarnotkach k. Zaniemyśla.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dybizbański Bogdan s. Cezarego ur. 18.03.1925r. w Opalenicy

     Harcerz 15 Poznańskiej Drużyny Harcerzy z organizacji “Armia Krajowa Poznań” (Związek Młodzieży Wielkopolskiej), aresztowany 27.01.1947r. i     skazany 30.01.1947r. wyrokiem WSR w Poznaniu na karę śmierci (Sr. 125/47). Wyrok wykonano 15.02.1947r. przez rozstrzelanie (Nr Pr. R.303/47).

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernest Henryk s. Atoniego i Anny ur. 27.08.1924r. w Szatarpach pow. Koscierzyna ps. „Anglik”, „Bogdan”

W czasie okupacji niemieckiej działał w Tajnym Hufcu Harcerzy w Gdyni. Był związany z „Gryfem Pomorskim”. W 1945r. zorganizował w Orłowie grupę bojową antykomunistyczną, która w 1946r. weszła w skład  Centralnego Wybrzeża AK, krypt. „KD- 111” . Oddział Ernesta przeprowadzał akcje ekspropriacyjne i zlikwidował Wincentego Grune, sekretarza PPR w Gdyni – Obłużu. Dnia 26.03.1946r. Ernest został zatrzymany w Gdyni przez funkcjonariuszy UB. Po ciężkim śledztwie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 28.12.1946r. w areszcie śledczym w Gdańsku.

 

Gabzdyl Józef ur. 28.12.1924r.

Harcerz 1 DH Szarych    Szeregów w Cieszynie. Rozstrzelany 31.12.1946r za działalność w II konspiracji w Cieszynie.

 

 

 

 

Górski Stefan s. Wacława i Kazimiery ur. 27.04.1922r. w Poznaniu

Harcerz z 16 Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Gen. Józefa Bema. W 1939r. pełnił pomocniczą służbę łączności ZHP. Po wojnie w 1940r. był żołnierzem 1. Brygady Spadochronowej na terenie Wielkiej Brytanii. Nocą z 16/17 kwietnia 1944r. został zrzucony jako cichociemny k/Warszawy. Był w Kedywie Okręgu AK Łódź. W 1945r. ujawnił się w Poznaniu. Aresztowany 22.11.1947r. Oskarżony o szpiegostwo został skazany 4.08.1948r. wyrokiem WSR w Warszawie na Karę Śmierci. Stracony 25.09.1948r.

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Grabowski Wacław s. Stanisława i Janiny ps. “Puszczyk” ur. 10.12.1916r. w Krępie pow.  Mława

W latach 1936-38 należał do ZHP w Mławie. W czasie okupacji niemieckiej walczył w szeregach AK. Od 1945r. uczestniczył w wielu akcjach bojowych ROAK. Jako dowódca pododdziału brał udział w rozbiciu PUBP w Mławie uwalniając 40 więźniów. W latach 1950-53 dowodził 10 osobowym oddziałem partyzanckim.  Zginął w walce z UB 5.07.1953r.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Groński Roman s. Konstantego ur. 28.02.1926r. w Kraśniku por. ps. „Żbik”

Przed wojną należał do ZHP i był drużynowym  I drużyny w Kraśniku. W czasie okupacji niemieckiej był partyzantem AK „Zapory”. Po wejściu Armii Czerwonej od października ponownie w OP „Zapory” w organizacji WiN. W 1946r. awans na porucznika. Aresztowany przez UB 16.09.1947r. i skazany wyrokiem WSR 15.11.1948r. w Warszawie na karę śmierci. Wyrok wykonano 7.03.1949r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

 

 

 

 

 

 Gryboś Leon ur. 1929r. w Brzeżanach. 

Działalność w II konspiracji na terenie Gorlic k/Nowego Sącza. Aresztowany przez UB we Wrocławiu i rozstrzelany w 1952r we Wrocławiu.

 

 

 

Guertler (Gurtler) Stefan s. Szymona ps. "Tse"

Działacz ZHP Komendy Chorągwi Katowickiej. W czasie okupacji niemieckiej kapral AK. W 1945r. inicjator powołania Okręgu Śląskiego KWP (Konspiracyjne Wojsko Polskie) „Klimczok”, podporządkowanego komendantowi głównemu (Stanisław Sojczyński „Warszyc”). Adiutant dowódcy Okręgu Śląskiego KWP Gerharda Szczurka ps. „Erg”. Aresztowany 10.06.1946r. w Gliwicach. Skazany 17.10.1946r. z art. 86 par.2 KKWP, 3 Dekr. z 16.11.1945r. wyrokiem WSR w Katowicach R.1065/46 na karę śmierci. Przewodniczący składu sędziowskiego mjr  Janicki.  Wyrok wykonano 28.12.1946r. w katowickim więzieniu przy ul. Mikołowskiej.

 

 

 

 

 

 

Herman Franciszek Kwiryn s. Franciszka i Władysławy ur. 30.10.1904r. w Stanisławowie

W 1918r. zorganizował w Żywcu i prowadził przez 3 lata drużynę harcerską. Od 1940r. w konspiracji na terenie Warszawy. Walczył w powstaniu warszawskim. Od sierpnia 1945r. w WP. Aresztowany w marcu 1949r. Skazany 13.08.1951r. na karę dożywotniego więzienia. Zamęczony w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Podano datę śmierci 12.12.1952r.

 

 

Jankowski Stanisław s. Stanisława ur. 2.07.1925r. ps. „Staja”

Przed wojną należał do ZHP w Lublinie. W czasie okupacji niemieckiej żołnierz AK. Od lipca 1944r. żołnierz NSZ. Aresztowany18.11.1944r. w Lublinie. Skazany wyrokiem22.11.1944r. w Lublinie. Rozstrzelany w podziemiach więzienia na Zamku lubelskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kielasiński Aleksander Zygmunt s. Andrzeja ur. 5.12.1901r. w Czersku. ps. „Saba”, „Apoloniusz”

Przed wojną należał do ZHP. Był żołnierzem AK ps. „Saba”, „Apoloniusz” pełniąc funkcję lekarza inspektoratu. Aresztowany 17.10.1944r. przez NKWD, następnie przekazany UB. Skazany wyrokiem WSG w Lublinie na karę śmierci 5.12.1944r. Został rozstrzelany 14.12.1944r. w piwnicach Zamku lubelskiego.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                                            

  Kajak Edward ur. w 1926r. 

Z organizacji “Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego” skazany na karę śmierci wyrokiem WSR we Wrocławiu dnia 7 października 1946r. z oskarżenia Kpt. Eugeniusza Landsberga. Wyrok wykonano 14 stycznia 1947r. we wrocławskiej katowni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

    Kajak Władysław ur. w 1922r. 

Z organizacji “Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego” skazany na karę śmierci wyrokiem WSR we Wrocławiu dnia 7 października 1946r. z oskarżenia kpt. Eugeniusza Landsberga. Wyrok wykonano 14 stycznia 1947r. we wrocławskiej katowni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Klukowski  Tadeusz s. Zygmunta  ur. 15.05.1931 r. w`Szczebrzeszynie pow. Zamość ps. “Krzysztof” 

Z harcerskiej organizacji “Krajowy Ośrodek” “Kraj” W 1947 r. będąc jeszcze uczniem liceum w Zamościu, nawiązał kontakt z org. harcerską "Szara Brać". Utworzył Konspiracyjne Oddziały Skautowe (KOS), rekrutujące się z harcerzy. Aresztowany 2.07.1952r. i skazany wyrokiem WSR na karę śmierci. Wyrok wykonano 16.06.1953r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

             

                           Koba Władysław  ur. 8.01.1914r. w Jarosławiu kpt. ps.”Tor”, „Żyła”

W czasie okupacji niemieckiej w AK dowodził plutonem GS harcerzy z II DH w Jarosławiu w stopniu por.. Od 1944r. w WiN komendant Okręgu Rzeszowskiego w stopniu kpt. Aresztowany we wrześniu 1947 roku przez UB i osadzony w zamku w Rzeszowie. Skazany wyrokiem WSR 21.10.1948r. na karę śmierci. Wyrok wykonano 31.01.1949r. na zamku w Rzeszowie.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Korzeniowska Eleonora c. Michała i Antoniny ur. 21.02.1903r. w Przemyślu  ps.“Barbara”.

W 1917r. była harcerką Okręgowej Drużyny Skautowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Przemyślu. W czasie okupacji niemieckiej należała do Organizacji Harcerek „Związek Koniczyn”, przyjmując pseudonim „Barbara”. Od 1943 -1945r. była instruktorką samarytanki i prowadziła szkolenia z łączności w drużynie Bojowych Szkół Szarych Szeregów. W II konspiracji harcerskiej działa jako instruktorka konspiracyjnej drużyny harcerskiej „Związek Harcerstwa Polskiego Krajowego”.W 1945r. wstąpiła do  OP “Pirata”, dowodzonego przez ppor. Ryszarda Kraszka ps. „Pirat”. Od czerwca 1947r. do grudnia 1949r. kierowniczka Przemyskiego Ośrodka “Baza Jadwigi”. Aresztowana przez UB 03.01.1950r. i skazana wyrokiem WSR w Przemyślu 19.06.1950r. na dożywocie. W wyniku utraty zdrowia podczas śledztwa umiera 26.09.1950r.

    

 

 

 

Kosmowski Zbigniew s. Antoniego ur. 30.11.1927r. 

W Kruszwicy pow. Mogilno pełnił funkcję przybocznego 15 Poznańskiej Drużyny Harcerzy. W II konspiracji członek nielegalnej organizacji “Armia Krajowa Poznań” (“Związek Młodzieży Wielkopolskiej”). Aresztowany 27.01.1947r. i skazany 30.01.1947r. wyrokiem WSR w Poznaniu na karę śmierci (Sr. 125/47). Wyrok wykonano 15.02.1947r. przez rozstrzelanie (Nr Pr. R. 303/47).

 

 

 

 

Kowal Zenon lat 16 

Z organizacji harcerskiej “Polski Związek Rycerzy Walczących o Wolność” z Miechowa. Zastrzelony w 1947r. przez funkcjonariusza UB.

     

 

Kowalczuk Tadeusz s. Antoniego ur. 20.12.1929r. w    Białymstoku    ps. "Marek"

 Z harcerskiej organizacji  “Kraj” działającej na terenie kraju i liczącej kilkaset osób. Był członkiem dywersyjnej grupy „Kalina” w Zabrzu. Brał udział w likwidacji redaktora „Fali 49” Stefana Martyki. Został  aresztowany 11.07. 1952r. i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 13.05.1953r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

 

Krawczykowski Franciszek s. Franciszka i Leokadii ur. 29.09.1906r. w Przystani pow. Kalisz por. ps. „Adam”, „Kaczynos”, „Kuźma”

 Był instruktorem zuchowym w Komendzie Chorągwi Łódzkiej ZHP. W czasie okupacji niemieckiej organizował konspirację harcerską w Łodzi. W 1940r. przeniósł się do Warszawy. W Warszawie wstąpił do NSZ. W końcu sierpnia 1944r. został Szefem Oddziału II Okręgu Częstochowa. W 1945r. na terenie Poznania (Okręg II NSZ) prowadził akcje wywiadowcze i tam został aresztowany 16.07.1945r. Śledztwo prowadzili wyżsi oficerowie NKWD. Wyrokiem WSO w Poznaniu skazany na 10 lat więzienia. W 1947r. po zmniejszeniu kary wyszedł na wolność. Dnia 31.05.1949r. ponownie aresztowany z rozkazu mjr. Józefa Światło przez funkcjonariuszy UB na terenie Zabrza. Przewieziony do Warszawy został skazany przez SW m.st. Warszawy na karę śmierci 12.07.1851r..Stracony 1.07.1952r. w więzieniu Mokotowskim.

  

 

 

  Kubliński Marek s. Jerzego ur. 27.09.1931r. w Makowie Podhalańskim. 

 Wstąpił do ZHP w 1946r. w Krakowie. Razem z Bohdanem Różyckim zorganizowali kilkuosobową nielegalną organizację młodzieżową  na terenie Liceum im. Jana Sobieskiego w Krakowie. W czasie akcji zdobywania broni przeprowadzanej z Bohdanem Różyckim 22.04.1950r. w centrum Krakowa, został postrzelony w nogę. W krytycznym momencie Różycki strzelając do milicjantów i sam ranny zaciągnął Kublińkiego do pobliskiej taksówki, którą uciekli z miejsca akcji. Aresztowany 24.04.1950r. w Rabce i skazany na czterokrotną karę śmierci  wyrokiem WSR w Krakowie 15.06.1950r. (Sr 348/50, Nr sprawy S.2250).  Wyrok wykonano 4.10.1950r. w wiezieniu Montelupich w Krakowie. Bohdan  Różycki i Marek Kubliński są patronami Oddziału „Jaworzniaków” w Krakowie. W 1997r. Rada Miasta Krakowa upamiętniła imieniem Marka Kublińskiego jedną z ulic Krakowa. W 2001r. Rada Miasta Skawiny nazwała jedną z ulic Marka Kublińskiego w Skawinie. 

 

    

 

 

Kwas Zygmunt  ps. “Kościelny”

Drużynowy BS i GS na Baranówku w Roju Kielce, potem II konspiracja. Brał udział w akcji odbicia kolegi ze szpitala zakaźnego w Kielcach (chronionym przez SB). Zamordowany w więzieniu w Kielcach 13.09.1948r.

 

 

 

Mandyć Jerzy  ps. “Grom”

Przed wojną należał do ZHP. Od 1945r. w Samoobronie Społecznej. Brał udział w akcji na więzienie NKWD-UB, gdzie uwolniono 40 więźniów. Zginął w walce 04.06.1945r. na terenie Mławy.

    

 

 

 

 

                                  Marszałek Ludwik s. Franciszka  ur. 1912r w Brzezinach  ps. ”Zbroja”, “Wilk”

Przed wojną należał do dębickiej II Drużyny Harcerskiej  im. Zawiszy Czarnego. W czasie okupacji niemieckiej pełnił funkcje dowódcze AK na terenie Obwodu Dębica.Od 1945r. był organizatorem struktur konspiracyjnych WiN na Rzeszowszczyźnie W 1947r. działał w konspiracji na Dolnum Śląsku. Aresztowany we Wrocławiu 12.12.1947r. za przynależność do WiN.  Skazany przez WSR we Wrocławiu z art.7 i 6 Dekr. z 13.06.1946r na karę śmierci dnia 10.08.1948r. (Sr 613/48, Nr sprawy 2517 sędzia ppłk. Aleksander Warecki). Wyrok wykonano 27.11.1948r na terenie więzienia we Wrocławiu przy ul. Kleczewskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Marszałek Rudolf s.Jana i Teresy ur.29.08.1911r. w Komorowicach  kpt.

                                                     W 1928r. jako członek Śląskiej Chorągwi ZHP był uczestnikiem Światowego Zlotu Skautów w Cambridge. Po ukończeniu gimnazjum poświęcił się karierze wojskowej. W marcu 1939r. ukończył Wydział Teologiczny Uniwersytetu Poznańskiego i otrzymał święcenia kapłańskie. Przed wybuchem wojny został powołany na kapelana 58.pp w Poznaniu. Po wojnie w stopniu kpt. Mianowany kapelanem 13. DP w Katowicach. Wkrótce przeniesiony do rezerwy. Nielegalnie przedostał się do Niemiec. W grudniu 1945r. wrócił do kraju. Między innymi pełnił funkcję kapelana w formacjach NSZ. Aresztowany 12.12.1946r. WSR w Warszawie dnia 10.01.1948r. skazał go na karę śmierci. Stracony 10.03.1948r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Melcer Eugeniusz s. Teodora ur. 29.03.1933r. 

Z organizacji harcerskiej “Konspiracyjny Związek Młodzieży Wielkopolskiej” skazany na 5 lat więzienia. Po odbyciu kary powołany został do służby w Wojskowym Korpusie Górniczym w Bytomiu. Po wypadku w kopalni zdezerterował. Zginął w walce z KBW w Czarnotkach k. Zaniemyśla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Mieszkowski Stanisław Artur s. Juliusza i Stanisławy     ur. 6.06.1903r. w Piotrkowie Trybunalskim

 W 1920r. jako harcerz wstąpił do  wojska. Po wojnie polsko-     bolszewickiej służył w marynarce wojennej jako oficer. W 1946r. Powołany do służby     wojskowej pełnił funkcje dowódcze w marynarce wojennej aż do funkcji dowódcy floty. Aresztowany w październiku 1950r. Po bezpodstawnych oskarżeniach 21.07.1952r. wyrokiem NSW skazany na karę śmierci. Stracony 16.12.1952r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Morawiec Jan s. Rocha i Bronisławy ur. 25.03.1915r. w Remiszewicach 

                                                 W okresie szkolnym czynnie zaangażowany w harcerstwie. W czasie wojny walczył na Helu. Uciekł z niewoli niemieckiej i wstąpił do konspiracji. W 1942r. został oficerem do zadań specjalnych I Oddziału KG NSZ. W 1944r. działał na terenach okupowanych przez ZSRR. Aresztowany w grudniu 1944r. uciekł z siedziby NKWD w Lublinie. Ponownie aresztowany 22.03.1946r. w Warszawie. Skazany na karę śmierci przez WSR w Warszawie 3.11.1947r. Stracony 15.01.1948r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                         Mrzyk Danuta ur. 27.02.1929r. ps. “Sęp” 

Z harcerskiej    organizacji “Szarotka” aresztowana w marcu 1950r. i skazana 12.08.1950r. wyrokiem WSR w Bydgoszczy na 6 lat więzienia z art.86 i 46 KKWP i art. 4 Dekretu z 13.06.1946r. Zmarła w szpitalu więziennym w Grudziądzu 21.08.1951r.  

 

 

   

 

 

 

Ołów Eugeniusz lat 16  ps. „Tadeusz” 

Od 1950r. w  organizacji  “Harcerska Grupa  Pogromców Komunizmu”. Od 3 maja 1950r został partyzantem OP Burdyna „Edwarda” i Jana Sadowskiego „Bladego” przyjmując pseudonim „Tadeusz”. Osaczony w Jabłonowie gm. Sokółka przez obławę  UB-KBW  zginął 24 lipca 1950r.

  

 

 

                                    Paszkowski  Zygmunt s. Seweryna ur. 22.08.1924r. w Lublinie 

Przed wojną należał do ZHP i był zastępowym. Od 1943r. żołnierz AK ps. „Adam”,  „Grzechotnik”, kapral podchorąży w zgrupowaniu OP 8. Aresztowany 3. 10. 1944r. na ulicy. Skazany z art. 4 § „a” dekretu PKWN na karę śmierci. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 20.11.1944r. na Zamku lubelskim.

 

 


 

 Piaskowski Alojzy  ur. 27.04.1929r.

 Drużynowy z organizacji    “Konspiracyjny Związek Harcerstwa Polskiego” skazany na karę śmierci wyrokiem WSR we Wrocławiu  dnia 7 sierpnia 1946r. z oskarżenia Kpt. Eugeniusza Landsberga. Wyrok wykonano 14 stycznia 1947r. we wrocławskiej katowni.  

 

 

                                    Pietrkiewicz Bogusław s. Feliksa ur. 16.02.1930r. w Kowlu  ps. „”Zbyszek” 

                                         Z harcerskiej organizacji “Krajowy Ośrodek” “Kraj” aresztowany 11.07.1952r. i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 13.05.1953r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietrusiński Stefan s. Aleksandra i Heleny ur. 2.09.1929r. w Goszczynie pow. Grójec

W Goszczynie należał do ZHP. W 1948r. wstąpił do niepodległościowej  organizacji zbrojnej „Polska Szturmówka Chłopska”. Aresztowany 9.05.1952r. Skazany na karę śmierci 6.09.1952r. przez WSO I w Warszawie. Stracony 15.04.1953r.

 

 

 

  

Pilecki Witold s. Juliana i Ludwiki ur. 13.05.1901r. w Ołońcu  ps. „Druh”

Od 1914r. należał do skautingu w Wilnie. W 1916r. zorganizował zastęp harcerski w Orle. W 1919r. założył 8 Wileńską Drużynę Harcerską. Od lipca 1920r. ochotniczo powrócił do wojska, gdzie został dowódcą sekcji w I Wileńskiej Kompanii Harcerskiej 201 pp, Od 1926r. działał  w harcerstwie. W czasie wojny 1939r. walczył w kawalerii dywizyjnej 19 DP a potem 41 DP. Po wojnie działał w konspiracji, zbiegł z obozu w Oświęcimiu. Od sierpnia 1943r. pełni służbę w Oddziale III  Informacji Kedywu KG AK przyjmując pseudonim „Druh”. Walczył w powstaniu warszawskim. Aresztowany w maju 1947r.  Skazany wyrokiem WSR w Warszawie 15.03.1948r.  na karę śmierci.  Stracony 25.05.1948r.


 

 

 

                                         Piotrowski Hieronim ur. 20.08.1910r. w Witebsku por. ps. „Andrzej”, „Jur”

 Do harcerstwa wstąpił jako uczeń gimnazjalny w Zamościu. W szkole średniej i w czasie studiów na Wydziale Prawa KUL działał aktywnie w ZHP. Został odznaczony przez Naczelnika ZHP odznaką „Dziesięciolecie Służby”. W czasie okupacji niemieckiej działał w  AK. Od 1944r. walczył w zwiadzie konnym III Brygady Wileńskiej AK por. Gracjana „Szczerbca”. Po wejściu sowietów walczył dalej w konspiracji zbrojnej. Szczęśliwie wymykał się z wielu obław będąc d-cą oddziału partyzanckiego. Operował na Wileńszczyźnie. Od 1945r. przeniósł się na Podlasie. W 1946r. kierował operacją rozbicia więzienia w Pułtusku. Poległ osaczony przez przeważające siły KBW i UB we wsi Brzuza pow. Węgrów 16.01.1947r.

 

 

 

 

 

                                         Poplewski Jan s. Maksymiliana ur. 20.04.1896 w Poznaniu

Przedwojenny działacz harcerski, uczestnik Powstania Wielkopolskiego odznaczony KW. W czasie okupacji niemieckiej aktywnie uczestniczył  w działalności  dywersyjno - wywiadowczej  AK. Od 1945 r. wizytator Wielkopolskiej Komendy Chorągwi w stopniu harcmistrza.  Związany z harcerską oganizacją  BiPi w Buku. Aresztowany 6.04.1950r. przez UB. W wyniku bestialskiego śledztwa zmarł w szpitalu więziennym w Poznaniu 2.12.1950 r..  

 

 


 

 

                                             RADZIWONIUK ANATOL s. KONSTANTEGO ur.20.02.1916r. w BRAŃSKU ppor ps."OLECH", "MRUK", "OJCIEC"

  Do harcerstwa wstąpił jako uczeń Seminarium Nauczycielskiego w Słonimiu. Będąc nauczycielem w wiejskiej szkole w Iszczałmianach koło Szczuczyna (nowogródzkie) zorganizował drużynę harcerską i ją prowadził. Od 1944r. dowodził plutonem VII batalionu 77pp AK pod dowództwem por. Jana Piwnika ps. "Ponury". Awansowany na ppr.po śmierci "Ragnera" i innych dowódców walczy osamotniony dowodząc oddziałem AK liczącym 800 partyzantów. W obwodzie Szczuczyn - Lida walczy z NKWD przez pięć lat odnosząc brawurowe zwycięstwa. Otoczony wojskami NKWD w lasach koło wioski Raczkowszczyzna oddział "Olecha" zostaje rozbity. Dowódca "Olech" ginie w nierównej walce 12.05.1949r.

 

 

 

 

 

 Rećko Zbigniew s. Bolesława i Anny ur. 7.03.1923r. w Białymstoku ppor.  Ps. „Lew”, „Trzynastka”

 

Przed wojną należał do ZHP. W 1942r. będąc w AK wyprowadził z gmachu gestapo w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza, trzech oficerów i łączniczkę. W 1943r. ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych i został przydzielony do Kedywu Okręgu Białystok. Po wkroczeniu Armii Czerwonej został adiutantem komendanta Obwodu Zambrów AK. W 1945r. został aresztowany przez UB i osadzony w więzieniu w Białymstoku. Z więzienia udało mu się uciec i po ucieczce został przerzucony na teren gm. Kołaki Kościelne i Kulesze, gdzie brał udzial w wielu akcjach zbrojnych. Zginął 11.10.1946r. w walce z plutonem operacyjnym MO w okolicy Plewek k. Wysokiego Mazowieckiego trafiony serią z automatu.

 

 

 

 

 

 

                                              Rodowicz Jan s. Kazimierza ur. 7.03.1923 r. w Warszawie por. ps. „Anoda”

Phm. z batalionu harcerskiego “Zośka”, 2 Komp, 3 plut. “Felek” odznaczony VM i dwukrotnie KW. Aresztowany 24.12.1948r i oskarżony z art. 86 KKWP. Zamordowany w MBP dnia 7.01.1949r.

 

 


 

 

 

 

 

Różycki Bohdan s. Jana ur. 28.05.1931r. w Warszawie 

W czasie okupacji niemieckiej należał do najmłodszej formacji Szarych Szeregów „Zawiszaków”. W 1944r. był członkiem podziemnej organizacji zbrojnej „Orlęta”. W czasie powstania warszawskiego był łącznikiem i obsługiwał Harcerską Pocztę. Po wojnie uczęszczał do Liceum im. Jana Sobieskiego w Krakowie, gdzie zaprzyjaźnił się z Markiem Kublińskim i razem zorganizowali  w 1948r. kilkuosobową nielegalną organizację młodzieżową. Bohdan został komendantem organizacji. W 1950r. postanowili zdobyć broń i przejść do działań zbrojnych przeciwstawiając się komunizmowi. Podczas przeprowadzonej z Markiem Kublińskim  akcji zdobywania broni w dniu 22.04.1950r. po rozbrojeniu milicjanta natknęli się na patrol MO w centrum Krakowa i zostali ostrzelani. W wyniku strzelaniny Bohdan został  postrzelony i  Marek. Ostrzeliwując się udało im się dowlec do taksówki i zgubić pogoń. Na ul. Kazimierza Wielkiego opuścili taksówkę i rozdzielili się. Ciężko rannego Bohdana dopadli funkcjonariusze UB i MO. Bohdan bronił się do ostatniego naboju. Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon od strzału w głowę. Bohdan Różycki i Marek Kubliński są patronami Krakowskiego Oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”.

   

 

 

 

 

 

                                               Rząsa Leopold s. Józefa i Franciszki ur. 23.07.1918r. w Drabwiance pow. Rzeszów  ps. „Augustyn”, „Jesiotr”, „Wacław”

  Był harcerzem I Rzeszowskiej Dryżyny Harcerzy im. Józefa Piłsudskiego. Należał do Kręgu Starszo harcerskiego "Żar". W 1939r. pełnił służbę w Harcerskim Pogotowiu Wojennym w Rzeszowie. od 1944r. przeszedł do konspiracji w wywiadzie AK w Obwodzie Rzeszów. Od jesieni 1945r. wstąpił do WiN. Od 1946r. nadzorował kontrwywiad Rady WiN w Rzeszowie. Aresztowany przez funkcjonariuszy UB 16.07.1947r. próbował popełnić samobójstwo skacząc z 3 piętra gmachu WUBP w Rzeszowie. Skazany wyrokiem WSR z art. 86 par.1 dnia 21.10.1948r. na karę śmierci (Sr. 248/48). Wyrok wykonano 31.01.1949r. w rzeszowskim więzieniu na Zamku Lubomirskich.

 

 

 

 

 

Rytel Jerzy s. Apolinarego ur. 23.07.1914r. w Ostrowi     Mazowieckiej  kpt. ps. „Wit”, „Witkowski”, „Jur”

Harcmistrz Komendant Prawobrzeżnej Chorągwi Mazowieckiej Szarych Szeregów. Po wejściu wojsk sowieckich organizuje konspirację antysowiecką w rejonie Wołomina, gdzie został aresztowany  przez NKWD w październiku 1944r. Skazany na karę śmierci na procesie pokazowym w Wołominie.  Wyrok wykonano 23 listopada 1944r.

 

 

 

 

                                             Siwiec Marian s. Józefa ur. 2.01.1925r. w Wąwolnicy ps. „Wigura”

 W 1937r. wstąpił do drużyny ZHP przy Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamojskiego w Lublinie. Podczas okupacji niemieckiej walczył w OP 15. Pp. 3. „Turnusa” AK. Aresztowany przez NKWD 15.11.1944r. w Wąwolnicy. W 1945r. przewieziony  do więzienia na Zamku w Lublinie, skąd z kolei wywieziono go do ZSRR na Workutę, gdzie zmarł 19.05.1945r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Siedzikówna Danuta, c. Wacława, ps. “Inka” ur. 3.09.1928r.

            17-letnia harcerka, sanitariuszka z oddziału “Żelaznego” Wileńskiego Ośrodka AK. Aresztowana 20.07.1946r. Skazana na karę śmierci (Sr. 175/46) 3.08.1946r wyrokiem WSR w Gdańsku. Wyrok wykonano 28.08.1946r. w Gdańsku przez rozstrzelanie.  

 

   

 

 

 

 

Sobota Zenon Tomasz s. Dominika ur. 20.09.1906r. w Przesietnicy pow. Brzozów  mjr. ps. „Zenon Tomaszewski” 

Przedwojenny działacz harcerski w czasie okupacji niemieckiej kmd  Rejonowej TOW Podkarpacie. Od 24.03. 1944r. w sztabie Kedywu Okręgu Krakowskiego AK a od lipca 1944r. szef sztabu Podokręgu AK Rzeszów w stopniu majora. Aresztowany przez NKWD w grudniu 1944 roku w Rzeszowie. Zwolniony z więzienia z zadaniem nawiązania kontaktów z innymi oficerami AK. Zadania nie wykonał i wszedł ponownie do konspiracji organizując harcerską niepodległościową organizację „Kraj” stając na jej czele. Dnia 2. 07. 1952 roku podczas akcji UB i MO otoczony we wsi Zwierzyniec koło Zamościa zamordowany broniąc się do ostatniego naboju.

             

 

 

 

 

                                        Stachiewicz Roman ur. w 1928r.  ps. “Ryś 8”

 Z organizacji   harcerskiej   “Stalowi Polacy” śmiertelnie postrzelony dnia 3.11.1951r przy próbie aresztowania przez milicjanta Jana Pieszko na ul. Targowej w Warszawie.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

STAIER ANTONI s. Jana ur. 10.01.1915r. w Ligocie Rybnickiej ps. „Feliks”, „Lew”  

 Przed wojną był instruktorem drużyn ZHP w Ligocie Rybnickiej. W czasie okupacji niemieckiej działał w konspiracji w szeregach AK. Od 1945r. przeszedł do konspiracji antysowieckiej. Po ogłoszeniu amnestii ujawnił się 14,04.1947r. Po ujawnieniu postanowił uciec z kraju korzystając z pomocy organizacji Śląskich Sił Zbrojnych. W czasie przerzutu 23 czerwca 1947r. został zamordowany przez UB.

 

 

     

       

 

Szwedowski Marian ur. 1930r. 

Skazany za działalność niepodległościową w harcerskiej organizacji “Wesoła Czwórka” w Chełmnie na 6 lat więzienia wyrokiem RSW w Bydgoszczy dnia 16.08.1950r. (Sygn. Akt Sr.261/50). Po 2 latach pobytu w obozie dla młodocianych w Jaworznie przewieziony jako chory do więzienia Montelupich w Krakowie gdzie stwierdzono zgon 11.07.1952r.  

 

 

     

                                             Szydelski Romuald Ryszard s. Oktawiana ur. 7.02.1923r. w Kisarykach  ps. „Pawełek”.

Przed wojna należał do ZHP. W czasie okupacji niemieckiej żołnierz AK związany z grupą Kedywu na terenie Lublina. Od maja 1944r. w OP „Jemioły”. Aresztowany 9.01.1945r.. Skazany wyrokiem WSO w Lublinie 9.04.1945r. na karę śmierci. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie 12.04.1945r. w piwnicach Zamku lubelskiego w Lublinie.  

 

 

 

 

 

 

 

  Śliwiński Leszek s. Stanisława ur. 1.02.1931r. we Lwowie ps. „Rawicz"

Harcerz 3 ZDH im. Tadeusza Kościuszki w zastępie „Orłów”. Członek grupy dywersyjnej „Kalina” w harcerskiej organizacji niepodległościowej “Kraj”. Brał udział w zamachu na redaktora „Fali 49” Stefana Martykę. Aresztowany 7.07.1952r. i skazany na   karę   śmierci. Wyrok wykonano 13.05.1953r. w więzieniu  mokotowskim w Warszawie.

 

 

   Trzcińska Helena

Z d. Olechnowicz harcerka aresztowana   przez      funkcjonariuszy UB, osadzona w mokotowskim więzieniu i  zamordowana podczas śledztwa 10.04.1947 r. Zwłoki jej ekshumował brat na cmentarz Służewski.   

      

 

                

  Urbanowicz Henryk s.Kazimierza i Heleny ur. 20.04.1926r w Wilnie ps. „Zabawa”

Harcerz wileńskiej „Czarnej Trzynastki”. W czasie okupacji niemieckiej działał w Szarych Szeregach pod komendą kpt. Józefa Grzesiaka „czarnego”. W 1944r. w plutonie harcerzy wszedł w skład III Brygady AK por. „Szczerbca”. Wkrótce został dowódcą 3 drużyny 2 plutonu 3 komp. Jana Kasprzyckiego. Brał udział w walkach partyzanckich i w zdobywaniu Wilna. Uciekł z kolumny jeńców NKWD i wszedł do konspiracji antysowieckiej walcząc na terenie Puszczy Rudnickiej w szeregach AK. W 1946r. wstąpił do  Szwadronu „żelaznego” V Brygady Wileńskiej „Łupaszki”. Brał udział w walkach partyzanckich na terenie Pomorza Zachodniego. Po rozwiązaniu szwadronu w 1946r. wyjechał do Bydgoszczy a potem do Wrocławia pozostając w kontakcie z por. Walickim „Tessaro”, ppor. Wodyńskim „Odyńcem” i Januszem Rybickim „Kukułką”. Aresztowany 12.07.1948r. Po brutalnym śledztwie skazany wyrokiem WSR we Wrocławiu 31.01.1949r. na karę śmierci. Przewodniczył sędzia mjr Roman Abramowicz, oskarżał prokurator por. Eugeniusz Turkiewicz. Wyrok wykonano 6.05.1949r. w wiezieniu przy ul. Kleczewskiej. Pochowany na cmentarzu Osobowickim  w kwaterze 83 b w grobie 58.

 

 

 

 

                                                 Walicki Wacław s. Adolfa ur.11.10.1903r. w Mińsku Mazowieckim 

  Hm., Por. ps. „Druh Michał”, „Tessaro”, w 1946r. zastępca komendanta Wileńskiego Okręgu AK ppłk. Olechnowicza. Bliski współpracownik hm. Józefa Grzesiaka - Czarnego.  Polegał na harcerzach z „czarnej trzynastki”. Aresztowany 10.02.1948r. w Warszawie i 27.10.1948r. skazany wyrokiem WSR na karę śmierci. Zamordowany 28.01.1949r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie.           

 

 

 

 

 

WOJCIECHOWSKI JAN s. Stanisława ur.. 01.04.1927r. w Dęblinie 

 Przed wojną należał do drużyny  ZHP przy szkole podstawowej Nr 3  w Dęblinie. W okresie okupacji niemieckiej był żołnierzem AK. Aresztowany przez funkcjonariuszy NKWD w październiku 1944r. Skazany 24.12.1944r. na karę śmierci w Celejowie wyrokiem sądu wojskowego. Rodzina dostała wiadomość, że został rozstrzelany w lesie koło Helenowa w województwie Łódzkim.

     

 

  Wróblewski Witold ur.31.05.1921r. 

Drużynowy 4 Krakowskiej Drużyny Harcerzy, żołnierz Szarych Szeregów (ukończył tajną podchorążówkę), zamordowany 15 września 1945r. na ul. Orkana w Krakowie przez „nieznanych sprawców” w mundurach  W.P.

 

 

                                             kpr. ZAJĄCZKOWSKI LEON ps "DRZEWICA"

 Młodszy brat ppor. Czesława Zajączkowskiego "Ragnera", był harcerzem. W konspiracji  walczył z okupantem niemieckim i sowieckim w oddziale partyzanckim w rejonie Nowogródka. Początkowo jako zwiadowca, został awansowany na dowódcę drużyny w IV batalionie 77pp AK. Zginął 3.12.1944r. w okolicy Niecieczy w walce z przeważającymi siłami NKWD.


 

Dane źródłowe:

Czarnecki Henryk – INFORMATOR O DOKUMENTACH SĄDOWO-WIĘZIENNYCH LAT 1944 – 1956; Instytut Pamięci Narodowej Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, Poznań 1993

Dziuba Adam - PODZIEMIE POAKOWSKIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKO-DĄBROWSKIM  w latach 1945-1947, Instytut Pamięci Narodowej , Kraków 2005

Instytut Pamięci Narodowej (praca zbiorowa) KONSPIRACJA I OPÓR SPOŁECZNY W POLSCE 1944-1956 SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TOM I, Kraków-Warszawa-Wrocław 2002

Instytut Pamięci Narodowej (praca zbiorowa), KONSPIRACJA I OPÓR SPOŁECZNY W POLSCE 1944-1956 SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TOM II , Kraków-Warszawa-Wrocław 2004

Instytut Pamięci Narodowej (praca zbiorowa), KONSPIRACJA I OPÓR SPOŁECZNY W POLSCE 1944-1956 SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TOM III, Kraków-Warszawa-Wrocław 2007

Instytut Pamięci Narodowej (praca zbiorowa), KONSPIRACJA I OPÓR SPOŁECZNY W POLSCE 1944-1956 SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TOM IV, Kraków-Warszawa-Wrocław 2010

Jaros Tadeusz – W SŁUŻBIE BOGU I POLSCE 1911-1939; Pruszków 2004

KSIĘGA ŚWIADECTW – SKAZANI NA KARĘ ŚMIERCI W CZASACH STALINOWSKICH I ICH LOSY,  pod redakcją  Krzysztofa Madeja, Jana Żaryna i Jacka Żurka,  IPN Warszawa 2003

Leszczyńska Zofia – GINĘ ZA TO CO NAJGŁĘBIEJ CZŁOWIEK UKOCHAĆ MOŻE, Oficyna Wydawnicza  „Czas” – Lublin 1998

Leszczyńska Zofia – GINĘ ZA TO CO NAJGŁĘBIEJ CZŁOWIEK UKOCHAĆ MOŻE, Część II Wydawnictwo Test, Lublin 2003

Młynarski Marian  - MOJA SŁUŻBA W ZHP 1945-1948, nakład autora, Kraków 2000

Pionk Marian – HARCERZE W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI 1939-1989 – Krajowe Studium Polski Podziemnej, Urząd Miasta Katowice, Katowice 2001

Rusinek Bogdan, Szczurek Zbigniew – DZIEJE DRUGIEJ KONSPIRACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ NA POMORZU GDAŃSKIM W LATACH 1945-1956; Związek Byłych Więźniów Politycznych Z. G. Gdańsk 1999

Rusinek Bogdan, Szczurek Zbigniew – KONSPIRACYJNE ORGANIZACJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE DZIAŁAJĄCE NA POMORZU GDAŃSKIM W LATACH 1945-1955; Związek Byłych Więźniów Politycznych Z.G. Gdańsk 1994

STRACENI W POLSKICH WIĘZIENIACH 1944 – 1956; Wydawnictwo Retro, Lublin 1994

Swat Tadeusz – „...PRZED BOGIEM I HISTORIĄ”  Księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce lat 1944-1956  Mazowsze, IPN Seria „słowniki tom 2, Warszawa 2003

Umiński Józef – STAWIALIŚMY OPÓR... ; Mała Poligrafia OO. Redemptorystów w Tarnowie, Mielec 1997

Zabłocki Janusz – KAWAŁKI POCIĘTEGO SZTANDARU; Wydawnictwo ODISS, Warszawa 1992

Żychowska Maria - KONSPIRACYJNE ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE W TARNOWSKIEM 1945 – 1956, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne,  Tarnów 2001

Archiwum Stowarzyszenia Szarych Szeregów

Relacje współwięźniów i rodzin w zbiorze autora  

 Ryszard Jakubowski  „Kot ”

 

 powrót do góry

Powrót do strony głównej