O AUTORZE  

    Powrót do strony głównej

     Urodziłem się na Polesiu 1930 roku w Brześciu n/Bugiem jako syn Józefa i Antoniny z d. Raciborskiej. Ojciec jako  szesnastoletni harcerz walczył w obronie Lwowa. W II RP był wizytatorem szkół na Polesiu i działaczem harcerskim. Matka była nauczycielką. Ratując się przed wywiezieniem na Sybir w 1940r. uciekliśmy z całą rodziną z okupowanej strefy sowieckiej do Białej Podlaskiej pod okupacją niemiecką. Będąc uczniem Szkoły Handlowej w 1942r. wstąpiłem do Szarych Szeregów. Po zakończeniu wojny w 1945r. przeniosłem się z rodziną do Warszawy. 

    W 1949r. wspólnie z Kazimierzem Grabowskim założyłem niepodległościową organizację harcerską, która przyjęła nazwę  „ Podziemna Organizacja ZHP „Orlęta”. W organizacji  tej pełniłem funkcję Komendanta Chorągwi Warszawskiej przyjmując pseudonim „Kot”. Za powyższą działalność zostałem aresztowany przez UB w 1952r. na terenie Białegostoku, gdzie studiowałem na II-gim roku Akademii Medycznej. Po krótkim ale brutalnym śledztwie zostałem przewieziony do Pałacu Mostowskich w Warszawie a po rocznym śledztwie do więzienia „Toledo” na Pradze. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego na 9 lat więzienia oraz utratę mienia i  praw obywatelskich na lat 4. Po wyjściu z więzienia nie podając swojej przeszłości więziennej udało mi się dalej kontynuować studia medyczne ale we Wrocławiu i uzyskać dyplom lekarski w Warszawie w 1962r.

 

ZAINTERESOWANIA TEMATEM

     Sprowokowany milczeniem  i negowaniem historii niepodległościowych organizacji harcerskich w latach  1944 - 1956  ze strony władz ZHP i nie tylko, postanowiłem zbierać materiał dowodowy. Od 3 lat jestem członkiem Komisji Historycznej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, gdzie w gronie kilku osób zajmujemy się II-gą konspiracją harcerską. Publikacje moje w różnych czasopismach, głównie w miesięczniku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 - 1956 „JAWORZNIACY”, jak również moje wystąpienia na licznych spotkaniach z młodzieżą głównie harcerską i konferencjach historycznych mają na celu ocalić od zapomnienia prawdę historyczną.

 Na tej internetowej stronie, pragnę podzielić się ustalonymi informacjami z zainteresowanymi a przygotowywany do druku „Informator o harcerskich organizacjach niepodległościowych w latach 1944 - 1956” , może będzie inspiracją dla historyków do dalszej pracy w tej osnowie.

 

Ryszard Jakubowski " Kot"

e-mail: ryszardjakubowski@poczta.onet.pl

  Powrót do strony głównej